. پایگاه اطلاع رساني اداره كل امور شاهد و ايثارگر دانشگاه شهيد بهشتي

هشتم آذر سالروز شهادت اندیشمند بسیجی، استاد دکتر شهریاری تسلیت باد
دانشكده : |
شهدای دانشگاه
نام: علی نقی آذری
تاريخ تولد: 25/11/1336
مکان تولد: دامغان
تاريخ شهادت: 31/01/1361
مكان شهادت: تنگه چزابه بر اثر اثابت ترکش به ناحیه قلب
محل مزار: بهشت زهرا قطعه 26
رشته: علوم ریاضی
دانشكده: علوم مشترك

نام: صفدر رشادی
تاريخ تولد: 1340/02/05
مکان تولد: تهران
تاريخ شهادت: 19/10/1384
مكان شهادت:
محل مزار:
رشته: مدیریت دولتی
دانشكده: مديريت و حسابداري

نام: استاد شهید دکتر مجید شهریاری
تاريخ تولد: 1345/08/16
مکان تولد: زنجان
تاريخ شهادت: 8/9/89
مكان شهادت: تهران بلوار ارتش - ترور
محل مزار: آستان مقدس امام زاده صالح در جوار شهدای گمنام
رشته: مهندسی هسته ای
دانشكده: اساتید دانشگاه

نام: حسن اثنی عشری نائینی
تاريخ تولد: 1324
مکان تولد: تهران
تاريخ شهادت: 1365
مكان شهادت: شلمچه
محل مزار:
رشته: معماری
دانشكده: معماري

نام: سید احمد میرحیدری
تاريخ تولد: 1336/04/01
مکان تولد: تهران
تاريخ شهادت: 1360/05/28
مكان شهادت:
محل مزار: بهشت زهرا -قطعه53 -ردیف13 -شماره15
رشته: زیست شناسی
دانشكده: علوم مشترك

نام: حسن غفور رشیدی
تاريخ تولد: 1338/06/09
مکان تولد: اصفهان
تاريخ شهادت: 1361/01/09
مكان شهادت: شوش
محل مزار: بهشت زهرا -قطعه24 -ردیف123 -شماره43
رشته: فلسفه
دانشكده: ادبيات و علوم انساني

نام: جواد امامعلی سبزی
تاريخ تولد: 1340/01/27
مکان تولد: ارومیه
تاريخ شهادت: 1362/02/02
مكان شهادت:
محل مزار:
رشته: بهداشت عمومی
دانشكده: پزشكي

نام: علی غلامپور مقدم خواچکنی
تاريخ تولد: 1337/11/01
مکان تولد: تهران
تاريخ شهادت: 1361/02/20
مكان شهادت: پاسگاه زید(شلمچه)
محل مزار:
رشته: علوم تغذیه
دانشكده: پزشكي

نام: سید علی موسوی
تاريخ تولد: 1343/06/01
مکان تولد: گرگان
تاريخ شهادت: 1366/12/22
مكان شهادت:
محل مزار:
رشته: پرستاری
دانشكده: پزشكي

نام: نذیر شرکاء
تاريخ تولد: 1336/08/07
مکان تولد: کاظمین
تاريخ شهادت: 1361/04/25
مكان شهادت:
محل مزار: بهشت زهرا -قطعه26 -ردیف9 -شماره30
رشته: علوم آزمایشگاهی
دانشكده: پزشكي

نام: محمد عبد الحسینی
تاريخ تولد: 1348/01/01
مکان تولد: تهران
تاريخ شهادت: 1367/06/01
مكان شهادت: بوکان
محل مزار: بهشت زهرا -قطعه40 -ردیف34 - شماره 20
رشته: پزشکی
دانشكده: پزشكي

نام: امیر ابوالفضل سپهری
تاريخ تولد: 1343/08/26
مکان تولد: همدان
تاريخ شهادت: 1362/11/27
مكان شهادت: چنگوله
محل مزار:
رشته: پزشکی
دانشكده: پزشكي