. پایگاه اطلاع رساني اداره كل امور شاهد و ايثارگر دانشگاه شهيد بهشتي

هشتم آذر سالروز شهادت اندیشمند بسیجی، استاد دکتر شهریاری تسلیت باد
دانشكده : |
شهدای دانشگاه
نام: عباسعلی بلوچ زاده ( آزاد پرور)
تاريخ تولد: 1310/01/12
مکان تولد: تربت حیدریه
تاريخ شهادت: 1361/09/28
مكان شهادت: سومار
محل مزار:
رشته:
دانشكده: شهداي كارمند دانشگاه

نام: سید مسعود بلیغ
تاريخ تولد: 1332/02/12
مکان تولد: تهران
تاريخ شهادت: 1359/10/16
مكان شهادت: دشت آزادگان
محل مزار: بهشت زهرا قطعه 24 ردیف 8 شماره 57
رشته:
دانشكده: شهداي كارمند دانشگاه

نام: محمد حسن ولی خانی قمی
تاريخ تولد: 1331/05/06
مکان تولد: تهران
تاريخ شهادت: 1359/7/1
مكان شهادت: غرب
محل مزار:
رشته:
دانشكده: شهداي كارمند دانشگاه

نام: جعفر صفری نوشر
تاريخ تولد: 1338/09/30
مکان تولد: لاهیجان
تاريخ شهادت: 1361/10/21
مكان شهادت: گیلانغرب
محل مزار:
رشته:
دانشكده: شهداي كارمند دانشگاه

نام: جهانشاه کریمیان
تاريخ تولد: 1326/04/14
مکان تولد: خلخال
تاريخ شهادت: 1361/2/10
مكان شهادت: بیت المقدس - سومار
محل مزار:
رشته:
دانشكده: شهداي كارمند دانشگاه

نام: محمود حسینی ملایری
تاريخ تولد: 1344/01/07
مکان تولد: دماوند
تاريخ شهادت: 1364/11/24
مكان شهادت: فاو
محل مزار: بهشت زهرا قطعه 53 ردیف 115 شماره 1
رشته:
دانشكده: شهداي كارمند دانشگاه

نام: دکتر پروین ناصحی
تاريخ تولد: 1334
مکان تولد: دماوند
تاريخ شهادت: 1367/04/21
مكان شهادت: جاده قم
محل مزار:
رشته:
دانشكده: شهداي كارمند دانشگاه

نام: سید رضا اعجازی
تاريخ تولد: 1337/07/07
مکان تولد: تهران
تاريخ شهادت: 1365/10/27
مكان شهادت: شلمچه
محل مزار:
رشته:
دانشكده: شهداي كارمند دانشگاه

نام: منصور اسفندیاری
تاريخ تولد: 1332/03/12
مکان تولد: تهران
تاريخ شهادت: 1361/08/12
مكان شهادت: سومار
محل مزار: بهشت زهرا قطعه 28 ردیف 25 شماره 4
رشته:
دانشكده: شهداي كارمند دانشگاه