. پایگاه اطلاع رساني اداره كل امور شاهد و ايثارگر دانشگاه شهيد بهشتي

هشتم آذر سالروز شهادت اندیشمند بسیجی، استاد دکتر شهریاری تسلیت باد


شهدای ماه مهر
داود آزادمهر دمر چلی

دانشکده: علوم اقتصاد و سياسي
مکان شهادت: به علت جراحات شیمیایی
تاریخ شهادت: 1379/07/23

وصیت نامه و زندگی نامه
فرزاد نيكبخت

دانشکده: برق و كامپيوتر
مکان شهادت: محور اهواز-خرمشهر
تاریخ شهادت: 1359/07/25

وصیت نامه و زندگی نامهتاریخ : چهارشنبه - 16 بهمن 1392 - نوع : ورزشي

تاریخ : یکشنبه - 13 بهمن 1392 - نوع : ويژه

تاریخ : دو شنبه - 11 آذر 1392 - نوع : ويژه

تاریخ : چهارشنبه - 3 مهر 1392 - نوع : ورزشي

تاریخ : شنبه - 30 شهريور 1392 - نوع : آموزشي

تاریخ : چهارشنبه - 20 شهريور 1392 - نوع : ويژه

تاریخ : یکشنبه - 3 شهريور 1392 - نوع : ويژه

تاریخ : چهارشنبه - 23 مرداد 1392 - نوع : ويژه

تاریخ : چهارشنبه - 26 تير 1392 - نوع : ويژه

تاریخ : دو شنبه - 17 تير 1392 - نوع : فرهنگي

تاریخ : سه شنبه - 11 تير 1392 - نوع : فرهنگي

تاریخ : سه شنبه - 4 تير 1392 - نوع : ويژه