. پایگاه اطلاع رساني اداره كل امور شاهد و ايثارگر دانشگاه شهيد بهشتي

هشتم آذر سالروز شهادت اندیشمند بسیجی، استاد دکتر شهریاری تسلیت باد


شهدای ماه دی
سید غلامرضا سادات هدایی

دانشکده: علوم مشترك
مکان شهادت: شلمچه
تاریخ شهادت: 1365/10/08

وصیت نامه و زندگی نامه
مسعود شفاپی

دانشکده: برق و كامپيوتر
مکان شهادت: ریجاب
تاریخ شهادت: 1360/10/13

وصیت نامه و زندگی نامه
محسن آغاسی اصفهانی

دانشکده: پزشكي
مکان شهادت: دارخوین
تاریخ شهادت: 1359/10/02

وصیت نامه و زندگی نامه
محمد باقر نجات ثابت

دانشکده: ادبيات و علوم انساني
مکان شهادت: شلمچه
تاریخ شهادت: 1365/10/21

وصیت نامه و زندگی نامه
محمود مرادی

دانشکده: پزشكي
مکان شهادت: شلمچه
تاریخ شهادت: 1365/10/21

وصیت نامه و زندگی نامه
سید مسعود بلیغ

دانشکده: شهداي كارمند دانشگاه
مکان شهادت: دشت آزادگان
تاریخ شهادت: 1359/10/16

وصیت نامه و زندگی نامه
جعفر صفری نوشر

دانشکده: شهداي كارمند دانشگاه
مکان شهادت: گیلانغرب
تاریخ شهادت: 1361/10/21

وصیت نامه و زندگی نامه
آیت الله سیفی

دانشکده: علوم مشترك
مکان شهادت: شلمچه
تاریخ شهادت: 1365/10/25

وصیت نامه و زندگی نامه
فرهاد محرابیان

دانشکده: معماري
مکان شهادت:
تاریخ شهادت: 1365/10/20

وصیت نامه و زندگی نامه
داود پاک نژاد

دانشکده: پزشكي
مکان شهادت: باختران
تاریخ شهادت: 1365/10/13

وصیت نامه و زندگی نامه
عباس علی مددی

دانشکده: پزشكي
مکان شهادت: شلمچه
تاریخ شهادت: 1365/10/21

وصیت نامه و زندگی نامه
داریوش ساکی

دانشکده: پزشكي
مکان شهادت: چنگوله( ام الرصاص)
تاریخ شهادت: 1365/10/05

وصیت نامه و زندگی نامه
اردشير (محمد رضا)احمدي

دانشکده: برق و كامپيوتر
مکان شهادت: شلمچه
تاریخ شهادت: 1365/10/27

وصیت نامه و زندگی نامه
محمدرضا زارعی ناصرآبادی

دانشکده: ادبيات و علوم انساني
مکان شهادت: میدان شوش (بمب گذاری)
تاریخ شهادت: 1363/10/04

وصیت نامه و زندگی نامه
سيد احمد رضا محسنيان

دانشکده: معماري
مکان شهادت: شلمچه
تاریخ شهادت: 1365/10/21

وصیت نامه و زندگی نامه
بهنام قره یاضی

دانشکده: برق و كامپيوتر
مکان شهادت: شلمچه
تاریخ شهادت: 1365/10/27

وصیت نامه و زندگی نامه
سید محمد اسحاقی دروگی

دانشکده: ادبيات و علوم انساني
مکان شهادت: شلمچه
تاریخ شهادت: 1365/10/29

وصیت نامه و زندگی نامه
علی نقی ابونصری

دانشکده: ادبيات و علوم انساني
مکان شهادت: شلمچه
تاریخ شهادت: 1365/10/04

وصیت نامه و زندگی نامه
علی حسینی نسب

دانشکده: علوم مشترك
مکان شهادت: شلمچه
تاریخ شهادت: 1365/10/19

وصیت نامه و زندگی نامه
عبد الطیف سالمی

دانشکده: مديريت و حسابداري
مکان شهادت: نفت شهر
تاریخ شهادت: 1365/10/23

وصیت نامه و زندگی نامه
سید رضا اعجازی

دانشکده: شهداي كارمند دانشگاه
مکان شهادت: شلمچه
تاریخ شهادت: 1365/10/27

وصیت نامه و زندگی نامه
علی سپید بر

دانشکده: علوم اقتصاد و سياسي
مکان شهادت:
تاریخ شهادت: 1365/10/19

وصیت نامه و زندگی نامه
محمد ابراهیم گزاوندصادقی

دانشکده: حقوق
مکان شهادت: شلمچه
تاریخ شهادت: 1365/10/20

وصیت نامه و زندگی نامه
سعید شبانی قهرودی

دانشکده: پزشكي
مکان شهادت: بهمن شیر
تاریخ شهادت: 1365/10/04

وصیت نامه و زندگی نامه
محمود محسنی تکلو

دانشکده: معماري
مکان شهادت: اروند رود
تاریخ شهادت: 1365/10/19

وصیت نامه و زندگی نامه
حیدر کاظمی

دانشکده: ادبيات و علوم انساني
مکان شهادت: پاسگاه زید
تاریخ شهادت: 1365/10/29

وصیت نامه و زندگی نامه
محمد صادق علوی

دانشکده: ادبيات و علوم انساني
مکان شهادت: پادگان شهید بهشتی
تاریخ شهادت: 1365/10/06

وصیت نامه و زندگی نامهتاریخ : چهارشنبه - 16 بهمن 1392 - نوع : ورزشي

تاریخ : یکشنبه - 13 بهمن 1392 - نوع : ويژه

تاریخ : دو شنبه - 11 آذر 1392 - نوع : ويژه

تاریخ : چهارشنبه - 3 مهر 1392 - نوع : ورزشي

تاریخ : شنبه - 30 شهريور 1392 - نوع : آموزشي

تاریخ : چهارشنبه - 20 شهريور 1392 - نوع : ويژه

تاریخ : یکشنبه - 3 شهريور 1392 - نوع : ويژه

تاریخ : چهارشنبه - 23 مرداد 1392 - نوع : ويژه

تاریخ : چهارشنبه - 26 تير 1392 - نوع : ويژه

تاریخ : دو شنبه - 17 تير 1392 - نوع : فرهنگي

تاریخ : سه شنبه - 11 تير 1392 - نوع : فرهنگي

تاریخ : سه شنبه - 4 تير 1392 - نوع : ويژه