. پایگاه اطلاع رساني اداره كل امور شاهد و ايثارگر دانشگاه شهيد بهشتي

هشتم آذر سالروز شهادت اندیشمند بسیجی، استاد دکتر شهریاری تسلیت باد


شهدای ماه خرداد
احمد ربانی خوراسگانی

دانشکده: ادبيات و علوم انساني
مکان شهادت: ام الرصاص
تاریخ شهادت: 1364/03/02

وصیت نامه و زندگی نامه
محمد ابراهیمی

دانشکده: علوم زمين
مکان شهادت: خرمشهر
تاریخ شهادت: 1361/03/09

وصیت نامه و زندگی نامه
سید حسین دلبری

دانشکده: معماري
مکان شهادت: تپه های الله اکبر
تاریخ شهادت: 1360/03/05

وصیت نامه و زندگی نامه
محمد رضا محمد رحیمی

دانشکده: پزشكي
مکان شهادت: خیابان رودکی تهران
تاریخ شهادت: 1361/03/22

وصیت نامه و زندگی نامه
اردشیر شجاعی

دانشکده: علوم مشترك
مکان شهادت: ارتفاعات خرمال
تاریخ شهادت: 1367/03/21

وصیت نامه و زندگی نامه
قنبر علی حیدری

دانشکده: پزشكي
مکان شهادت:
تاریخ شهادت: 1367/03/23

وصیت نامه و زندگی نامه
محمد رضا ابولپور مفرد

دانشکده: ادبيات و علوم انساني
مکان شهادت:
تاریخ شهادت: 1367/03/23

وصیت نامه و زندگی نامهتاریخ : چهارشنبه - 16 بهمن 1392 - نوع : ورزشي

تاریخ : یکشنبه - 13 بهمن 1392 - نوع : ويژه

تاریخ : دو شنبه - 11 آذر 1392 - نوع : ويژه

تاریخ : چهارشنبه - 3 مهر 1392 - نوع : ورزشي

تاریخ : شنبه - 30 شهريور 1392 - نوع : آموزشي

تاریخ : چهارشنبه - 20 شهريور 1392 - نوع : ويژه

تاریخ : یکشنبه - 3 شهريور 1392 - نوع : ويژه

تاریخ : چهارشنبه - 23 مرداد 1392 - نوع : ويژه

تاریخ : چهارشنبه - 26 تير 1392 - نوع : ويژه

تاریخ : دو شنبه - 17 تير 1392 - نوع : فرهنگي

تاریخ : سه شنبه - 11 تير 1392 - نوع : فرهنگي

تاریخ : سه شنبه - 4 تير 1392 - نوع : ويژه