. پایگاه اطلاع رساني اداره كل امور شاهد و ايثارگر دانشگاه شهيد بهشتي

هشتم آذر سالروز شهادت اندیشمند بسیجی، استاد دکتر شهریاری تسلیت باد


شهدای ماه آبان
حمید ولی زاده ارشد

دانشکده: پزشكي
مکان شهادت:
تاریخ شهادت: 1367/08/16

وصیت نامه و زندگی نامه
عباس جعفر ملک

دانشکده: پزشكي
مکان شهادت: سوسنگرد
تاریخ شهادت: 1360/08/24

وصیت نامه و زندگی نامه
منصور اسفندیاری

دانشکده: شهداي كارمند دانشگاه
مکان شهادت: سومار
تاریخ شهادت: 1361/08/12

وصیت نامه و زندگی نامه
هادی شریفی

دانشکده: پزشكي
مکان شهادت: ماووت
تاریخ شهادت: 1366/08/29

وصیت نامه و زندگی نامه
منصور طالبی

دانشکده: ادبيات و علوم انساني
مکان شهادت: لبنان
تاریخ شهادت: 1363/08/13

وصیت نامه و زندگی نامهتاریخ : چهارشنبه - 16 بهمن 1392 - نوع : ورزشي

تاریخ : یکشنبه - 13 بهمن 1392 - نوع : ويژه

تاریخ : دو شنبه - 11 آذر 1392 - نوع : ويژه

تاریخ : چهارشنبه - 3 مهر 1392 - نوع : ورزشي

تاریخ : شنبه - 30 شهريور 1392 - نوع : آموزشي

تاریخ : چهارشنبه - 20 شهريور 1392 - نوع : ويژه

تاریخ : یکشنبه - 3 شهريور 1392 - نوع : ويژه

تاریخ : چهارشنبه - 23 مرداد 1392 - نوع : ويژه

تاریخ : چهارشنبه - 26 تير 1392 - نوع : ويژه

تاریخ : دو شنبه - 17 تير 1392 - نوع : فرهنگي

تاریخ : سه شنبه - 11 تير 1392 - نوع : فرهنگي

تاریخ : سه شنبه - 4 تير 1392 - نوع : ويژه